กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

สื่อการเรียนรู้

ครูวิชญา

**** ม.1/1 *****

Popular Jobs วันที่ 7 ม.ค. 64

***** ม.1/2 *****

Popular Jobs วันที่ 6 ม.ค. 64

***** ม.1/3 *****

Popular Jobs วันที่ 5 ม.ค. 64

Jobs/Occupations วันที่ 6 ม.ค. 64

***** ม.6/2 *****

Reading Writing English วันที่ 5 ม.ค. 64

***** ม.6/3 *****

Reading Writing English วันที่ 7 ม.ค. 64 part 1

Reading Writing English วันที่ 7 ม.ค. 64 part 2

ครูเมจิน

***** ม.4/1 *****

ภาษาอังกฤษ วันที่ 6 ม.ค. 64

***** ม.6/1 *****

ภาษาอังกฤษ วันที่ 5 ม.ค. 64

ครูชลดา

***** ม.2/1 *****

ภาษาจีน วันที่ 6 ม.ค. 64

***** ม.2/2 *****

ภาษาจีน ม.2 วันที่ 5 ม.ค. 64

***** ม.2/3 *****

ภาษาจีน ม.2 วันที่ 6 ม.ค. 64

***** ม.3/3 *****

ภาษาจีน ม.3 วันที่ 5 ม.ค. 64

***** ม.4/2 *****

ภาษาจีน ม.4 วันที่ 7 ม.ค. 64

ภาษาจีน วันที่ 8 ม.ค. 64

***** ม.5/2 ****

ภาษาจีน วันที่ 6 ม.ค. 64

ภาษาจีน วันที่ 7 ม.ค. 64

***** ม.5/3 *****

ภาษาจีน วันที่ 6 ม.ค. 64

***** ม.6/2 ***

ภาษาจีน วันที่ 7 ม.ค. 64

***** ม.6/3 *****

ภาษาจีน ม.6 วันที่ 5 ม.ค. 64

ครูอรณี

***** ม.3/1 *****

ภาษาอังกฤษ วันที่ 5 ม.ค. 64

ภาษาอังกฤษ วันที่ 7 ม.ค. 64

ภาษาอังกฤษ วันที่ 8 ม.ค. 64

***** ม.3/2 *****

ภาษาอังกฤษ วันที่ 5 ม.ค. 64

ภาษาอังกฤษ วันที่ 8 ม.ค. 64

***** ม.3/3 *****

ภาษาอังกฤษ วันที่ 6 ม.ค. 64

ภาษาอังกฤษ วันที่ 7 ม.ค. 64

ภาษาอังกฤษ วันที่ 8 ม.ค. 64

****** ม.5/1 *****

ภาษาอังกฤษ วันที่ 7 ม.ค. 64

***** ม.5/2 *****

ภาษาอังกฤษ วันที่ 6 ม.ค. 64

***** ม.5/3 *****

ภาษาอังกฤษ วันที่ 8 ม.ค. 64

ครูศศิวิมล

***** ม.2/1 *****

Giving directions part 1 วันที่ 7 ม.ค. 64

Giving directions part 2 วันที่ 8 ม.ค. 64

***** ม.2/2 *****

Giving directions part 1 วันที่ 5 ม.ค. 64

Giving directions part 2 วันที่ 6 ม.ค. 64

Giving directions part 3 วันที่ 8 ม.ค. 64

***** ม.2/3 *****

Giving directions part 1 วันที่ 6 ม.ค. 64

Giving directions part 2 วันที่ 7 ม.ค. 64

***** ม.2/4 *****

Giving directions part 1 วันที่ 6 ม.ค. 64

Giving directions part 2 วันที่ 7 ม.ค. 64

***** ม.5/2 *****

ภาษาอังกฤษ อ่าน เขียน วันที่ 5 ม.ค. 64

Relative Clauses part 1 วันที่ 6 ม.ค. 64

***** ม.5/3 *****

การใช้ to และ for วันที่ 5 ม.ค. 64

Teacher Jef

***** ม.1/2 ****

English 5 ม.ค. 64

***** ม.4/2 *****

English 6 ม.ค. 64

***** ม.5/1 *****

English 5 ม.ค. 64

***** ม.5/2 ****

English 7 ม.ค. 64

***** ม.6/2 *****

English 6 ม.ค. 64