กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

สื่อการเรียนรู้

ครูนภัสวรรณ

***** ม.1/2 *****

อารมณ์ของฉัน วันที่ 7 ม.ค. 64

***** ม.1/3 *****

กิจกรรมแนะแนว เรื่อง อารมณ์ วันที่ 5 ม.ค. 64

***** ม.2/1 *****

อาชีพในฝัน วันที่ 6 ม.ค. 64

***** ม.2/1 *****

อาชีพในฝัน วันที่ 6 ม.ค. 64

***** ม.3/1 *****

ทางเลือกเมื่อจบ ม.3 วันที่ 6 ม.ค. 64 part 1

ทางเลือกเมื่อจบ ม.3 วันที่ 6 ม.ค. 64 part 2

***** ม.3/2 *****

ทางเลือกเมื่อจบ ม.3 วันที่ 8 ม.ค. 64

***** ม.3/3 *****

ทางเลือกเมื่อจบ ม.3 วันที่ 8 ม.ค. 64

***** ม.4/2 *****

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนสอบเข้ามหาลัย วันที่ 8 ม.ค. 64

***** ม.5/1 *****

สำรวจบุคลิกภาพเพื่อการประกอบอาชีพ วันที่ 5 ม.ค. 64

***** ม.5/2 *****

สำรวจบุคลิกภาพเพื่อการประกอบอาชีพ วันที่ 5 ม.ค. 64

***** ม.5/3 *****

สำรวจบุคลิกภาพเพื่อการประกอบอาชีพ วันที่ 5 ม.ค. 64

***** ม.6/2 *****

เตรียมตัวสอบสัมภาษณ์อย่างไร วันที่ 6 ม.ค. 64

***** ม.6/3 *****

การเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์เข้าเรียนมหาลัย วันที่ 7 ม.ค. 64