โรงเรียนปากท่อพิทยาคม

ตั้งอยู่เลขที่ ๒ หมู่ ๒ ถนน ท้าวอู่ทอง ตำบล ปากท่อ อำเภอ ปากท่อ จังหวัด ราชบุรี

55899703_866139670431643_8488571566795511106_n

ก่อตั้ง เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๐ แรกเริ่มใช้ ศาลาการเปรียญของวัดปากท่อ เป็นสถาน ที่เรียน มีนายแก้ว อินทะแสน เป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๐๔ ได้ย้ายมาตั้ง ที่วัดโคกพระเจริญ อยู่ห่างจากตลาดปากท่อประมาณ ๒ กิโลเมตร มีท่านพระครูไพโรจน์ธรรมรังษี เจ้าอาวาสวัดโคกพระเจริญเป็นผู้อุปการะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *