ป.ท.พ. ยินดีต้อนรับครูใหม่

โรงเรียนปากท่อพิทยาคม ขอต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่ สู้รั้วเหลืองดำ 💛🖤💛🖤💛🖤 คุณครูวราพร ชูเส้นผม วิชาเอกวิทยาศาสตร์และ คุณครูฐาปนี ชานุ วิชาเอกคณิตศาสตร์