โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพนักเรียนทุนยากจนพิเศษ

📢📢📢งานแนะแนว โรงเรียนปากท่อพิทยาคม จัดโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพนักเรียนทุนยากจนพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมจาวตาล โรงเรียนปากท่อพิทยาคม💛🖤😻

📌📌📌 โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร มาให้ความรู้ในการประดิษฐ์พวงมาลัยจากกระดาษทิชชู่ เพื่อเป็นการส่งเสิรมและเป็นแนวทางให้ผู้เรียนสามารถนำไปพัฒนาเป็นอาชีพเสริมได้ในอนาคต 🧻📍✂️📏✏️📲💸🛒💰

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *