แบบลงทะเบียนแจ้งความประสงค์สมัครเข้าเรียนต่อ

📣📣 ประกาศโรงเรียนปากท่อพิทยาคม 📣📣
🌏😷 เนื่องจากสถานการณ์ไวรัส Covid-19 😷🌏

📍📝📨 โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เปิดให้นักเรียนลงทะเบียนแจ้งความประสงค์สมัครเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ผ่านทางออนไลน์ ภายในวันที่ 22-31 มีนาคม 2563 โดยท่านสามารถสแกนคิวอาร์โค้คหรือ คลิกที่ลิงค์ ด้านล่างแล้วกรอกข้อมูลการลงทะเบียนฯ ได้ทันที 📨📝📍

⛔️ หมายเหตุ ⛔️
1. ในวันที่กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศวันรับสมัคร นักเรียน ม.1 และ ม.4 ที่แน่นอน ให้นักเรียนที่ลงทะเบียนฯออนไลน์ไว้ ให้มาดูรายชือ พร้อมส่งหลักฐานการสมัครเรียนได้ที่งานวิชาการ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม
2. ถ้านักเรียนคนใดที่กรอกข้อมูลผิดพลาดให้มาแก้ไขข้อมูลของตนเองในวันที่เปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการ
3. สำหรับนักเรียนที่ส่งใบสมัครให้ทางโรงเรียนแล้ว สามารถร่วมลงทะเบียนออนไลน์อีกครั้งได้เช่นกัน เพื่อให้แน่ใจว่าได้มีการติดตามผลการสมัครจากทางโรงเรียน

📌📌📌 กำหนดการสอบเข้า และการมอบตัว จะแจ้งให้ทราบทางเพจโรงเรียนปากท่อพิทยาคมในภายหลัง 📌📌📌

***** ลิ้งค์สำหรับการลงทะเบียนฯออนไลน์ *****

📌ลงทะเบียนสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
👉👉 https://forms.gle/bDMd1iawkePYCu1E8

📌ลงทะเบียนสมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
👉👉 https://forms.gle/rRrw5htjt7pvSmHi8

📢 มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของลูกเหลืองดำกันนะคะ 📢
#ptk #pakthopit 💛🖤💛🖤💛🖤💛🖤💛🖤

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *