การเตรียมความพร้อมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนจัดการสอบเข้าศึกษาต่อ

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 โรงเรียนปากท่อพิทยาคม ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ ที่ให้ความอนุเคราะห์ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในบริเวณสถานศึกษา และมอบหน้ากากอนามัยพร้อมน้ำยาแอลกอฮอล์ให้กับสถานศึกษา
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนจัดการสอบเข้าในวันที่ 6-7 มิ.ย.นี้

รูปภาพเพิ่มเติมคลิก >>> https://drive.google.com/…/18Cgclpu-dv4-IfpgMswpIVEV0Py3v6_…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *