มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ DLTV

📺📡💻📱ช่องทางการรับชม “การจัดการศึกษาทางไกลทางโทรทัศน์ระบบดิจิทัล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”
📆เริ่มออกอากาศเต็มรูปแบบในวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563
🖱คลิกเข้าดูลิงก์ได้ที่ 👉 https://bit.ly/2Z39il2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *