เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ รอบ 2

??? ประกาศ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม

???? #เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 รอบที่ 2 ???

? วันที่ 15-25 มิถุนายน 2563 ?
สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานวิชาการ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม เวลา 08.00-16.00 น. ???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *