โรงเรียนปากท่อพิทยาคม

ตั้งอยู่เลขที่ ๒ หมู่ ๒ ถนน ท้าวอู่ทอง ตำบล ปากท่อ อำเภอ ปากท่อ จังหวัด ราชบุรี ก่อตั้ง เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๐ แรกเริ่มใช้ ศาลาการเปรียญของวัดปากท่อ

Read more